فناوران دیباگران پایدار

سیستم ویپ

با راه اندازی ویپ در سازمان یا شرکت خود به ده ها خواسته خود که با سایر سیستمها امکان پذیر نبود دست یابید. و با استفاده از صد ها امکان نرم افزاری با قابلیت برنامه نویسی نیاز های خود را بر آورده سازید.

خدمات شبکه

شرکت فناوران دیباگران پایدار با تکیه به دانش فنی و تجربه و تبحر نیروهای فنی و مهندسی خود این توانایی را دارا می باشد تا انواع خدمات اجرا و پیاده سازی شبکه های متفاوت را با بهترین کیفیت اجرای و بهروری ، اجرا نمایید .

 

ارتباط وایرلس

ارتباطات رادیویی در شرایط متفاوت و مناطق گوناگون همچون مناطق پر نویز شهری ، فواصل طولانی ، روی سطح دریا ، تحت راهکارهای مختلف و ارائه دهنده تمامی تجهیزات مورد نیاز در زمینه ارتباط وایرلس.